Klachtenreglement

U bent hier

Klachtenprocedure
De medewerkers en partners van de Kinderopvang Academie doen hun werk graag met aandacht en zorgvuldigheid. Desondanks kan het voorkomen dat u als klant ontevreden bent over de producten of de dienstverlening van de Kinderopvang Academie.
In dit kader heeft de Kinderopvang Academie een klachtenreglement dat bestaat uit:
1. De definitie van een klacht
2. De klachtenprocedure
 
De definitie van een klacht
Wat is een klacht? Een probleem of ongenoegen dat u als klant heeft ten aanzien van de dienstverlening van de Kinderopvang Academie waarvoor (nog) geen oplossing is gevonden. De klacht kan over de meest uiteenlopende zaken gaan, bijvoorbeeld de wijze waarop de Kinderopvang Academie de gemaakte afspraken uitvoert en nakomt.
De klachtenprocedure is opgenomen in onze Algemene Voorwaarden (hiernaast vindt u de complete versie).
 
In het geval er geen oplossing kan worden gevonden, zullen partijen trachten de klacht op te lossen met behulp van Mediation conform het MfN-Mediation Reglement van de Federatie Mediators Nederland en de Stichting Kwaliteit Mediators, gevestigd te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de Mediation.
In eerste instantie zullen wij een beroep doen op:
 
Mevrouw mr. S.J.M. de Neeve
De Neeve Advocatuur en Mediation B.V.
IMMIX Advocaten
Broederplein 29
3703 CC  ZEIST
Telefoon: (030) 693 4555
Website: www.immix.nl