Downloads

U bent hier

Door middel van onderstaand formulier kunnen opdrachtgevers conform afspraak (media)bestanden en/of bestands-ID's downloaden.

Hierbij bestel ik conform afspraak een éénmalige download met de hier boven genoemde bestanden of bestandskenmerken. Ik bevestig dat het gebruiksrecht van deze bestanden of bestandskenmerken inhoudt dat ik deze uitsluitend zelf en persoonlijk kan verwerken in online leermodules voor medewerkers van de hierboven genoemde organisatie, e.e.a. conform en gedurende de onderhavige overeenkomst of opdrachtbevestiging. Ik verklaar de ontvangen bestanden of bestandskenmerken niet met derden te delen, tenzij na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Kinderopvang Academie. Voorts zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de kinderopvang Academie.