Hoe wil jij dit leren?

Innovatie in leren & ontwikkelen

Opleiden is maatwerk. Voor de organisatie, het team en natuurlijk ook voor de individuele professional. Samen met onze opdrachtgevers, deelnemers, trainers en studenten onderzoeken wij voortdurend een optimale mix van leervormen en leeractiviteiten.

Overigens blijkt onderzoek zelf ook een zeer effectieve leervorm: het prikkelt de nieuwsgierigheid, individueel en in teamverband.

Professionals in ontwikkeling

De lerende organisatie

Bij kinderopvangorganisaties zit ontwikkeling in het DNA: de ontwikkeling van jonge kinderen is hier dagelijkse kost. Een duurzame ontwikkeling van de organisatie zelf is hiermee nog niet vanzelfsprekend: de dagelijkse hectiek vraagt immers al veel aandacht van alle betrokkenen.

De Kinderopvang Academie begeleidt lerende organisaties bij hun duurzame ontdekkingsreis naar passende leervormen voor de dagelijkse en minder alledaagse praktijk.

Leren = nieuwsgierig blijven

Studenten & opleidingen

Elk jaar begeleiden wij studenten bij hun afstudeeronderzoek of -project. Wij bieden uitstekende faciliteiten voor onderzoek en innovatieve projecten: inhoudelijk geëngageerd, procesmatig en resultaatgericht.

Enkele recente projecten:

  • het belang van reflectie bij trainen en coachen
  • ‘De onzichtbare traan’: omgaan met verlies en rouw
  • omgaan met druk gedrag
  • het effect van interactieve online leervormen

Leren = durven

Een veilige omgeving

In nieuwe fases van ontwikkeling is het soms ronduit even spannend. In een van zijn videocolleges noemt Steven Pont dit de mini-crisis: je bent gegroeid en gerijpt in een ontwikkelingsfase en klaar voor een volgende stap: en die gaat per definitie gepaard met onzekerheden.

Bij elke opleiding en training, in elk coachingsprogramma en voor iedere deelnemer laten wij ons dan ook inspireren door de essentie van professionele pedagogiek: wij bieden een veilige en inspirerende omgeving om de wereld om je heen te ontdekken en te werken aan je persoonlijke ontwikkeling.

Experimenteren met nieuwe leervormen

Innovatie & ontwikkeling

Onderzoeksvragen die de Kinderopvang Academie de afgelopen jaren heeft geïnitieerd:

  • Wat zijn de trends in opleiden en trainen?
  • Wat is de invloed van techniek en innovatie op het beoogde leereffect?
  • Hoe verhouden zich de input, output & outcome van de leeractiviteiten tot elkaar?