Certificaat voldoet als aanvullend bewijs*

De ontwikkeling van het jonge kind

Deze erkende opleiding biedt 2 of meer trainingen op locatie in combinatie met een interactief online programma.

Groei of ontwikkeling?

Een dynamische opleiding op basis van actuele en waardevolle vakkennis.

Ontwikkelingsgericht werken

Het kind & de groep

Tijdens deze verkorte opleiding werken de deelnemers met de verschillende ontwikkelingsgebieden van het jonge kind en de wijze waarop kinderen leren. De interactievaardigheden staan centraal in de communicatie met de kinderen, individueel en (uiteraard!) in groepsverband.

Door de interactieve opzet worden de deelnemers maximaal uitgedaagd.

Bij complete afronding wordt de opleiding afgesloten met een certificaat dat voldoet als aanvullend bewijs bij diploma’s uit Categorie A2 diplomalijst pedagogisch medewerker (meer info).

Open inschrijving & in-company

meer info & aanmelden

Interesse?
Meld je aan voor de opleiding ‘De ontwikkeling van het jonge kind’.

Open inschrijving
De opleiding bestaat uit 2 trainingen in groepsverband in combinatie met het interactieve online programma. Binnenkort vind je hier het nieuwe programma voor 2021.

Kosten
€495 per deelnemer. Dit bedrag is vrijgesteld van btw.

In-company
Op verzoek wordt de opleiding ook in-company verzorgd. In overleg wordt de opleiding hierbij op maat samengesteld.