Certificaat voldoet als aanvullend bewijs*

De ontwikkeling van het jonge kind

In deze door de CAO-partijen goedgekeurde opleiding worden trainingen op locatie gecombineerd met een interactief online programma.

Groei of ontwikkeling?

Een dynamische opleiding op basis van actuele en waardevolle vakkennis.

In-company opleiding

Training & online

In deze opleiding worden trainingen op locatie gecombineerd met een interactief online programma. De nadruk ligt op praktische pedagogiek op basis van actuele kennis van de ontwikkelinggebieden. In overleg kan de opleiding worden gecombineerd met coaching on the job.

De opleiding wordt uitsluitend in-company aangeboden. In overleg met de werkgever worden afspraken gemaakt over het aantal deelnemers, de looptijd en andere onderdelen op maat.

Voor professionals in ontwikkeling

Kennis & vaardigheden

De opleiding is bedoeld als aanvulling op eerder verkregen diploma’s. Actuele informatie is te vinden op de website van Kinderopvang Werkt.