Pedagogisch Paspoort

Onze missie: elke pedagogisch medewerker heeft toegang tot een voordelige en effectieve vorm van permanente educatie.

Om dit doel te realiseren stellen wij Pedagogisch Paspoort kosteloos beschikbaar voor grote en kleine kinderopvangorganisaties.