Onderzoek: leervorm voor professionals

onderzoek- & ontwikkelcyclus

Professionals stimuleren om zelf actief kennis te ontwikkelen door vragen te stellen, onderzoek te doen en zelf tot oplossingen te komen. Deze leervorm komt overeen met het doen van wetenschappelijk onderzoek. Naast het verwerven van kennis ligt het accent van deze leervorm op het ontwikkelen van een nieuwsgierige en onderzoekende houding en op het aanleren van onderzoeksvaardigheden.

Deze leervorm sluit aan bij recente didactische ontwikkelingen waarbij kinderen competenties ontwikkelen door onderzoekend en ontwerpend leren.

Onderzoekend leren: leuk & effectief

Individueel & in teamverband

Wat is onderzoekend leren?

Onderzoekend leren in de kinderopvang begint vanuit een verbazing of verwondering over de ontwikkeling van jonge kinderen. Vanuit hun eigen ervaring en expertise verkennen de medewerkers een specifiek thema en bedenken ze wat ze al van het onderwerp weten, wat ze nog niet weten en wat ze willen onderzoeken.

De teams bedenken een of meer onderzoeksvragen en formuleren een verwachte uitkomst. In een onderzoeksplan denken de teams na over hoe het onderzoek eruit moet zien om de vragen te kunnen beantwoorden.

Vervolgens wordt het onderzoek uitgevoerd in voortdurende wisselwerking met de dagelijkse en minder alledaagse praktijk. Met de onderzoeksresultaten worden conclusies geformuleerd die aan de rest van de organisatie worden gepresenteerd.

Structuur & flexibiliteit

onderzoek & ontwikkeling

Wil je ook met onderzoekend leren aan de slag?

Met de online programma’s van de Kinderopvang Academie bouw je binnen 24 uur een compleet geïntegreerde onderzoek- en ontwikkelcyclus.